รับติดตั้งประตูรั้วรีโมท

รับติดตั้งประตูรั้วรีโมท

รับติดตั้งประตูรั้วรีโมท มอเตอร์สำหรับประตู ประตูสวิง ประตูสไลด์ บริษัท แทส ออโต้เทค จำกัด กรุงเทพมหานคร
บริษัท แทส ออโต้เทค จำกัด โทรศัพท์: 02-274-9485-88 โทรสาร: 02-274-9489

ประตู รีโมท หมายถึง ประตูที่ควบคุมการเปิด-ปิดของประตูด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีชุดควบคุม (Controller Unit) เป็นอุปกรณ์สั่งการและตัดสินใจทำงาน คำว่า “ประตูรีโมท” มีที่มาจากการสั่งงานระบบประตูไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์รีโมทคอนโทรล (Remote Control Unit) ซึ่งคำว่าประตูรีโมทนี้รวมถึงลักษณะประตูที่ไม่ใช้อุปกรณ์รีโมทเป็นตัวควบ คุมสั่งการ แต่อาจจะใช้สวิตซ์กด (Push Button Swith) หรือต่อร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติอื่นๆ อันได้แก่ระบบ Access control หรือ คีย์การ์ด อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ (Finger print scan) เป็นตัวสั่งการแทนรีโมทคอนโทรล ได้อีกด้วยประเภทของประตูรีโมท

บริษัท แทส ออโต้เทค จำกัด โทรศัพท์: 02-274-9485-88 โทรสาร: 02-274-9489
Did you like this? Share it: